Wobec dominującej aktualnie w naszym kraju relacji pomiędzy cenami mieszkań a średnimi zarobkami naszych rodaków mało możliwe jest zakup mieszkania lub także domu bez wsparcia kredytowego, w postaci kredytu hipotecznego. Banki badają zdolność kredytową ludzi składających wnioski o kredyt, kierując się wysokością zarobków oraz wiekiem wnioskodawców.

Niemniej znaczącym aspektem, który ma okazję posiadać charakterystyczny wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego jest forma zatrudnienia, jaka dane osoby mają – doradca finansowy. Banki najentuzjastyczniej udzielają kredytów grupie osób, które zatrudnione są na umowę o prace na czas nieokreślony. Niezwykle właściwą pozycję startowa mają szczególnie osoby zatrudnione w tak oznaczanym sektorze publicznym, a w związku z tym urzędnicy państwowi, pracobiorcy administracji czy służby mundurowe. Jeśli okaże się, że dana postać jest zatrudniona na czas określony, banki sprawdzają długość danej umowy i staż pracy danej osoby ubiegającej się o kredyt w danej jednostce gospodarczej.

W pewnych sytuacjach banki żądają także od obecnego pracodawcy, żeby dostarczył list intencyjnym, w jakim zobowiąże się do rozciągłości umowy z danym pracownikiem na następny okres czasu. Najgorzej oceniani są, jako potencjalni kredytobiorcy w segmencie kredytów hipotecznych drobni przedsiębiorcy, inaczej tacy, którzy nie zatrudniają żadnych robotników – tym osobom najtrudniej jest uzyskać kredyt hipoteczny, nawet trudniej aniżeli tym, jacy zaangażowani są na umowy-zlecenia lub również na umowy o dzieło.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY