Opłacenie podatku podlegają osoby fizyczne i prawne. Obowiązek fiskalny leży na obywatelu, jaki osiąga dochód. Każda figura musi się rozliczać indywidualnie, wspólne opodatkowanie traktuje wyłącznie małżonków. Obowiązek opłaty osobistego podatku leży na osobach, które wykonują pracę oraz pozostają w jakimkolwiek stosunku pracy, jednakowoż za granicą istnieje opcja zwrotu – zwrot podatku holandia. Też osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi skarbowemu.

Jakikolwiek podatnik musi najpóźniej do 30 kwietnia dodatkowego roku skarbowego złożyć swoje zeznanie. Następuje ono w formie formularza PIT 36, 36L, 37, 38 czy też 39 w zależności od rodzaju osiągniętych dochodów.

Posiadanie posiadłości oraz jej sprzedaż również łączy się z przymusem takich opłat. Nie jedynie osoby fizyczne powinny finansować składki, proceder ten dotyczy też ludzi prawnych. W ich skład wchodzą: jednostki prawne, grupy kapitałowe i spółki. Osoby prawne powinny złożyć zeznanie podatkowe CIT 7 oraz z wyznaczoną wielkością dochodu za dany rok.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY