Przejęcie placu budowy przez wykonawców ma obowiązek być niezwykle porządnie przetestowane. Całościowe wykonawstwo zobligowane jest do sprawdzenia poprawności wytyczonego terenu z planami papierowymi. Każda budowa, w tym także i budowa hal kojarzy się z podziałem robót budowlanych na etapy. Hale stalowe rozpoczynają własną podróż budowy oczywiście od przejęcia placu budowy przez wykonawcę.

Po przejęciu placu ze względu na to, iż konstrukcje stalowe powstają w większości wypadków z detalów prefabrykowanych, ciężkich i montowanych na wysokościach, wykonawca musi ogrodzić teren i założyć na ogrodzeniu profesjonalne tablice informacyjne. Jest to robione ze względu na bezpieczeństwo osób trzecich, by nikt nieupoważniony nie poruszał się po budowie w tracie prac. Konstruując hale stalowe daje rozległy nacisk na przestrzeganie przepisów BHP.

Następnym etapem zaraz po zabezpieczeniu budowy i zaopatrzeniu jej w właściwe środki socjalne dla pracowników rozpoczyna się budowa. Hale stalowe mogą być obiektami chwilowymi, lub non stop posadowionymi – wolno także zdecydować się na najem, hale namiotowe do wynajęcia. Znaczy to, iż wolno je z w pewnych sytuacjach zwinąć jak domek z kart jednakże na budowę hali stalowej wymagane jest pozwolenie i oparcie jej na fundamentach. Pierwszym szczegółem prac budowlanych jest wytyczenie niwelacyjne terenu i zebranie humusu z miejsca gdzie będzie posadowiona hala.

Istotne jest aby nie przebrać wykopu, albowiem narusza się wtedy stałą a zarazem rodzimą konstrukcję gruntu, co ma prawo doprowadzić do szybszego osiadania budynku. Skutkiem tego każdy wykonawca stara się nie kopać za mnóstwo ani za głęboko. Kolejnym etapem jest wylanie fundamentów pod budynek. Bazuje to na zrobienie szalunku, innymi słowy deskowania oraz ułożeniu zbrojenia. Fundamenty pod hale są w kształcie kwadratów w celu podtrzymania całej konstrukcji, czyli głównych ram hali, które przenoszą najwięcej obciążeń z obiektu na grunt. Zbrojenie przy takim rodzaju fundamentu jest w formie specjalnej siatki związanej z prętów o dobrej średnicy.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY